Fakta om Loddenhøj jollehavn
 

Der har tidligere været fremsat en række forkerte postulater om,
hvordan Loddenhøj jollehavn ville komme til at se ud.

Modstandere af jollehavnen har blandt andet postuleret,
at der er taler om moler af beton
samt en lang række andre udsagn som ikke er korrekte.

Jollehavnen vil blive opført i natur sten primært fra lokalområdet.

For at imødegå fejlagtige spekulationer er her nogle visualiseringer,
som viser hvordan havnen kommer til at se ud.

Billederne viser den eksakte placering med de eksakte højder på molerne.

Det fremgår tydeligt, at havnen opføres i natursten,
og at havnen på ingen måde skæmmer området eller tager udsyn mod Barsø.

Det har også været postuleret at havnen vil udgøre et problem for Møllebækkens udløb.
Bækkens udløb ligger 18 meter fra fra den nordlige mole og
vil kun blive berørt positivt af jollehavnen.
Der er ligeledes frit udsyn til Barsø og vandet mellem Barsø og Loddenhøj
hen over den østlige mole.

Situationsplan
Visualiseringen