Bestyrelsen
 
Bestyrelsen bag Loddenhøj Jollehavn består af:
 

Carsten Lau Kjærgård, Formand
Telefon: 20 33 70 12, Email:clk@claks.dk

Lars Krag Andreasen, Næstformand
Erling Jordt, Kasserer. Email: erling.jordt@gmail.com
Lars Peter Færge, Sekretær
Peter Skaarup, Menigt Medlem
Ernst Ramsing, Menigt Medlem