Bestyrelsen
 
Bestyrelsen bag Loddenhøj Jollehavn består af:
 

Formand
Carsten Lau Kjærgård
Telefon: 20 33 70 12, Email:clk@claks.dk

Kasserer
Erling Jordt,  Email: erling.jordt@gmail.com

Øvrige medlemmer
Allan Ramsing
Christian Lousen 
Jan Larsen
Lars Peter Færge
Niels Welding