Loddenhøj Jollehavn
 
Der blevt afholdt stiftende generalforsamling i foreningen Loddenhøj Jollehavn. Onsdag d. 29.02.2012 kl 19.00 på Strandgården, Barsmark.
 
  •  
  •  

Referat fra den stiftende generalforsamling

Indledning og bagrund:

På initiativ af Peter Skaarup, Lønholt 111, Loddenhøj er der d. 04.08.2011 nedsat en arbejdsgruppe vedr. forundersøgelser af muligheder for etablering af en jollehavn ved Loddenhøj Strand.

I dag er der på privat initiativ bygget en bro for joller samt etableret et brugbart slæbested!

Ved ugunstige vind-og vejrforhold er bro og joller meget udsatte, og efterfølgende reparationer af skader er almindeligt. Ligeledes er opbevaring af både på land ikke optimalt!

Arbejdsgruppen:

Denne består af Peter Skaarup, Lønholt 111, Loddenhøj, Kjeld Andreasen, Loddenhøj Camping og Jan Wojtczak, Kløften 8, Loddenhøj.

Arbejdsgruppens mål er :

  • At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden
  • At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster - herunder at holde orden på plads og strand
  • At udvide strandarealet ifm. havnen
  • At forbedre forholdene i en redningssituation.

Gruppen har, for at nå de ovenfor beskrevne mål, udarbejdet et skitseforslag 01-11 af 23.08.11, rev.060911 med tilhørende projektbeskrivelse (denne) vedr. placering og etablering af en jollehavn med plads til ca 50 joller/mindre både i et sikret miljø med et tilhørende offentligt slæbested for joller/mindre både.

Gruppen foreslår på sigt at etablere et jollelaug på foreningsbasis med campingpladsens bestyrer som daglig administrator.

Projektet indeholder etablering af ca 1800 m2 nyt strandareal beliggende på havnens sydside. Projektet skal i sin indledende fase først forelægges Aabenraa Kommune før evt. videre tiltag besluttes.

Projektbeskrivelse:

Placering:Se vedlagte luftfotos fra Google Map. (Aabenraa Kommune)

Møllebækkens udløb skal ikke påvirkes, hvorfor bro og nordmole er placeret i en afstand, der tillader uændret udstrømning fra bækken, ligesom uddybningen ikke vil berøre bækkens miljø.

Areal:Havnen dækker et areal på ca 3000 m2 og består af 3 stenmoler og 3 faste træbroer med plads til pt. 41 enheder. Ligeledes forefindes 50 m2 betonrampe med tilhørende serviceområde, ligesom der er placeret gæsteplads yderst på bro B.

Opbygning:Vanddybden vil variere fra -2,0 i indløbet til -1,0 ved uddybningslinien ca 5 m fra strandlinien.

Der skal uddybes ca 2800 m3 bundmateriale, som påtænkes anvendt til etablering af det nye strandareal mod syd.

Molerne er stenmoler med  højder over normal 0 varierende fra  +1,2 m til +1.7 m.

Broerne er 1,2 - 1,5 m brede træbroer med gangarealet placeret i +1,0, og fortøjningspæle er planlagt som stålrør. Bådpladsernes bredde vil variere fra 1,5 til 3,0m; pladslængden vil variere fra ca 6 m til 11 m.

Baglandet vest for stranden skal anvendes til bådopbevaring, og arealet mod nord skal anvendes til parkering for biler/trailere.

Se i øvrigt skitse-11032014
Se i øvrigt skitse 01-11/forslag 2/rev140212.

Aabenraa d. 14.02.2012

Jan Wojtczak